Numer wpisu
128/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata z terenu administrowanego przez P.T.K. i G.K. S.A. przy ul. Kłokocińskiej 51
Znak sprawy
Ek I-7635/00094/05
Data wydania
2005-05-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A., ul. Kłokocińska 51; 44 - 251 Rybnik 9
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-05-19