Numer wpisu
129/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat.: topola czarna i topola czarna odm. włoska z terenu działki nr 2367/278 położonej przy ul. Przemysłowej
Znak sprawy
Ek I-7635/00095/05
Data wydania
2005-05-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"EKO" M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka sp. jawna, ul. Kościuszki 45 A; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-05-19