Numer wpisu
132/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa działki nr 3335/415 przy ul. Długiej
Znak sprawy
Ek I-7635/00076/05
Data wydania
2005-06-01
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-06-01