Numer wpisu
135/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba biała z terenu Rybnickiej Fabryki Maszyn "Ryfama" S.A.
Znak sprawy
Ek I-7635/00066/05
Data wydania
2005-06-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnicka Fabryka Maszyn "Ryfama" S.A., ul. B. Chrobrego 39; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-06-02