Numer wpisu
137/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu działek nr 290/12 i 1148/134 stanowiących własność Gminy Jastrzębie Zdrój położonych przy ul. Okrzei i C.K. Norwida
Znak sprawy
Ek I-7635/00060/05
Data wydania
2005-06-06
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60; 44 - 335 Jastrzębie Zdrój
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-06-06