Numer wpisu
138/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. wierzba biała - 2 szt., olsza czarna - 2 szt. i topola osika - 1 szt. z terenu działki nr 735/115 położonej przy ul. Hotelowej 12
Znak sprawy
Ek I-7635/00067/05
Data wydania
2005-06-08
Nazwa organu
"Hossa" sp. z o.o., ul. Hotelowa 12; 44 - 213 Rybnik
Nazwa podmiotu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-06-08