Numer wpisu
160/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gat.: topola kanadyjska (mieszaniec) - 8 szt. i wierzba biała - 2 szt. z terenu przy ul. Podmiejskiej
Znak sprawy
Ek I-7635/00117/05
Data wydania
2005-07-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Elektrownia "Rybnik" S.A., ul. Podmiejska; 44 - 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-07-11