Numer wpisu
161/B/2005
Dotyczy
Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na podwyższenie lewego brzegu rzeki Rudy oraz udrożnienie koryta w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-6210/00015/05
Data wydania
2005-07-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii Referat ochrony Środowiska, pokoj nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Uwagi
Nie pobierano opłaty
Wpisu dokonał
PrefetaK
Wpis z dnia
2005-07-13