Numer wpisu
163/B/2005
Dotyczy
Decyzja zezwalająca na usuniecie 11 szt drzew z terenu cmentarza parafialnego przy ul. Cmentarnej w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7635/00154/05
Data wydania
2005-07-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Bolesnej ul. Rybnickiego 2, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urzad Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pokój nr 013, ul. Chrobrego 2
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
KutkowskaJ
Wpis z dnia
2005-07-14