Numer wpisu
164/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. topola balsamiczna z terenu przy ul. Wodzisławskiej 39 w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7635/00090/05
Data wydania
2005-07-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wodzisławska 46; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-07-14