Numer wpisu
165/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z terenu przy ul. Paderewskiego 46 w Rybniku - Niedobczycach
Znak sprawy
Ek I-7635/00100/05
Data wydania
2005-07-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. Stanisława Staszica, ul. płk. ks. W. Kubsza 12; 44 - 300 Wodzisław Śląski
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-07-15