Numer wpisu
166/B/2005
Dotyczy
wydania decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie kierunku rekultywacji i zagospodarowania zwałowiska odpadów powęglowych KWK "Rydułtowy - Anna" były Ruch Ignacy w Rybniku - Niewiadomiu
Znak sprawy
Ek II - 6064/00006/04
Data wydania
2005-07-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa S.A. KWK "Rydułtowy - Anna" ul. Leona 2 44 - 280 Rydułtowy
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 012
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
TrybusP
Wpis z dnia
2005-07-19