Numer wpisu
167/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola włoska z terenu administrowanego przez Teatr Ziemi Rybnickiej
Znak sprawy
Ek I-7635/00182/05
Data wydania
2005-08-01
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Teatr Ziemi Rybnickiej - Rybnickie Centrum Kultury, ul. Saint Vallier 1; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-08-01