Numer wpisu
168/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. modrzew europejski z terenu działki nr 1347/55, położonej przy ul. Nacyńskiej 17 w Rybniku - Zamysłowie
Znak sprawy
Ek I-7635/00159/05
Data wydania
2005-08-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Hydrobudowa Śląsk S.A., ul. Poniatowskiego 6; 43 - 300 Bielsko - Biała
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-08-02