Numer wpisu
169/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gat.: wierzba biała - 3 szt., klon srebrzysty - 2 szt., topola balsamiczna - 2 szt., topola włoska - 1 szt., topola chińska - 1 szt., brzoza br. - 1 szt. z terenu przy ul. Gustawa Morcinka
Znak sprawy
Ek I-7635/00088/05
Data wydania
2005-08-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Wyzwolenia 35; 44 - 201 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-08-02