Numer wpisu
171/B/2005
Dotyczy
wydania decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie rekultywacji i zagospodarowania terenów depresyjnych w obrębie koryta potoku Niedobczyckiego przyległych do ulicy Skalnej w Rybniku
Znak sprawy
Ek II - 6064/00002/04
Data wydania
2005-08-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa S.A. Zakład Zagospodarowania Mienia ul. Granitowa 132 43 - 155 Bieruń
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 012
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
TrybusP
Wpis z dnia
2005-08-05