Numer wpisu
172/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola kanadyjska z terenu działki nr 1305/1, położonej przy ul. Podmiejskiej w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7635/00156/05
Data wydania
2005-08-08
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
P.P.U.H. "YANO" Janusz Sobczyk, ul. Podmiejska; 44 - 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-08-08