Numer wpisu
174/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa przy ul. Zakątek
Znak sprawy
Ek I-7635/00171/05
Data wydania
2005-08-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-08-10