Numer wpisu
175/B/2005
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, położonej przy ul. Poprzecznej
Znak sprawy
Ek I-7635/00173/05
Data wydania
2005-08-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-08-11