Numer wpisu
176/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: topola francuska, klon jesionolistny i grab pospolity z terenu działki nr 2176/231, położonej przy ul. Przemysłowej 3
Znak sprawy
Ek I-7635/00177/05
Data wydania
2005-08-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"Huta Silesia" S.A. w likwidacji, ul. Przemysłowa 3; 44 - 203 Rybnik - Paruszowiec
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-08-12