Numer wpisu
179/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata z terenu parku gminnego "Henryka Czempiela" w Rybniku - Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00180/05
Data wydania
2005-08-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64; 44 - 210 Rybnik 15
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-08-17