Numer wpisu
180/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew gat.: jarząb pospolity - 4 szt., klon jawor - 3 szt., modrzew europejski - 3 szt. i brzoza brodawkowata - 1 szt. przy ul.: Boh. Westerplatte 3, 5, 7 i 18 A, Hibnera 23 i 44 i Zebrzydowicka 24.
Znak sprawy
Ek I-7635/00172/05
Data wydania
2005-08-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. 3 Maja 12; 44 - 201 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-08-17