Numer wpisu
181/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: lipa drobnolistna - 3 szt. i topola balsamiczna - 1 szt. z terenu przy ul. Hutniczej, należącego do Rybnickiej Fabryki Maszyn "Ryfama" S.A.
Znak sprawy
Ek I-7635/00178/05
Data wydania
2005-08-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnicka Fabryka Maszyn "Ryfama" S.A., ul. B. Chrobrego 39; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-08-18