Numer wpisu
185/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 58 szt. drzew gat.: wrz. krucha - 23 szt., brz. br. - 15 szt., tp. czarna - 8 szt., tp. czarna odm. piramid. - 7 szt., grochodrzew - 5 szt. z terenu działki nr 4658/237, położonej przy ul. Prostej w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7635/00186/05
Data wydania
2005-08-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-08-24