Numer wpisu
186/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 31 szt. drzew gat.: jesion wyniosły - 24 szt., topola berlińska - 7 szt., rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Jastrzębskiej w Rybniku - Boguszowicach
Znak sprawy
Ek I-7635/00187/05
Data wydania
2005-08-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa S.A., ul. Powstańców 30; 40 - 039 Katowice Oddział Zakład Elektrociepłownie, ul. Rymera 4; 44 - 270 Rybnik - Niedobczyce
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-08-25