Numer wpisu
187/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 szt. topól z terenu, będącego w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy przy ul. Podmiejskiej
Znak sprawy
Ek I-7635/00179/05
Data wydania
2005-08-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Elektrownia "Rybnik" S.A., ul. Podmiejska; 44 - 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013; Tel. 42-23-011
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-08-30