Numer wpisu
188/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. topola balsamiczna z terenu działki nr 1830/17, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ul. Krupińskiego 9
Znak sprawy
Ek I-7635/00181/05
Data wydania
2005-08-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Centrum", ul. Śląska 18; 44 - 206 Rybnik - Chwałowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-08-30