Numer wpisu
189/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola kanadyjska z terenu działki nr 1834/27, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ul. Górniczej 4
Znak sprawy
Ek I-7635/00183/05
Data wydania
2005-08-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnik
Nazwa podmiotu
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Centrum", ul. Górnicza 4; 44 - 200 Rybnik Chwałowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-08-30