Numer wpisu
190/B/2005
Dotyczy
Decyzja odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. sosna wejmutka z terenu działki nr 2360/296, położonej przy ul. Wolnej w Rybniku - Ligockiej Kuźni.
Znak sprawy
Ek I-7635/00167/05
Data wydania
2006-05-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-08-31