Numer wpisu
191/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat.: świerk pospolity - 3 szt. i świerk srebrny - 1 szt. z terenu przy ul. Orzepowickiej 7
Znak sprawy
Ek I-7635/00196/05
Data wydania
2005-09-01
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-09-01