Numer wpisu
193/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 szt. drzew gat. topola włoska z terenu działki nr 5203/118, położonej przy ul. Brzezińskiej 8 a
Znak sprawy
Ek I-7635/00185/05
Data wydania
2005-09-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma Handlowo - Usługowa "Marat", ul. Brzezińska 8 a; 44 - 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-09-02