Numer wpisu
194/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. trój-zrostu drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr 854/72, położonej przy ul. Bronisława Czecha w Rybniku - Chwałęcicach
Znak sprawy
Ek I-7635/00212/05
Data wydania
2005-09-06
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska, ul. Prosta 11; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-09-06