Numer wpisu
197/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat.: wiąz szypułkowy - 3 szt. i klon srebrzysty - 2 szt. z terenu działki nr 3785/222, położonej przy ul. Dworek/Kotucza
Znak sprawy
Ek I-7635/00155/05
Data wydania
2005-09-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"Inco" sp. z o.o., ul. Andersa 2/4; 44 - 100 Gliwice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-09-09