Numer wpisu
198/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola włoska z terenu działki nr 688/18, położonej przy ul. Miejskiej 12
Znak sprawy
Ek I-7635/00201/05
Data wydania
2005-09-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Parafia Ewangelicko - Augsburska, ul. Miejska 12; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-09-12