Numer wpisu
199/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. dwu-zrostu drzewa gat. topola kanadyjska z terenu działki nr 2370/51, położonej przy ul. Dworek/Kotucza
Znak sprawy
Ek I-7635/00213/05
Data wydania
2005-09-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64; 44 - 210 Rybnik 15
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-09-13