Numer wpisu
201/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola włoska z terenu działki nr 724/8, położonej przy ul. Chrobrego 8
Znak sprawy
Ek I-7635/00222/05
Data wydania
2005-09-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Bank B.P.H. S.A. Oddział/ Rybnik, ul. 3 Maja 10; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-09-15