Numer wpisu
202/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew gat.: robinia akacjowa - 15 szt., topola kalifornijska - 1 szt. i topola kanadyjska - 1 szt. z terenu, położonego przy ul. Podmiejskiej, będącego w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy
Znak sprawy
Ek I-7635/00206/05
Data wydania
2005-09-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Elektrownia "Rybnik" S.A., ul. Podmiejska; 44 - 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-09-19