Numer wpisu
203/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. topól kanadyjskich z terenu działki nr 3144/173, położonej przy ul. Józefa Rymera w Rybniku - Niedobczycach a będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy
Znak sprawy
Ek I-7635/00175/05
Data wydania
2005-09-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa S.A. KWK Chwałowice, ul. 1 Maja 26; 44 - 206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-09-19