Numer wpisu
204/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat.: modrzew europejski - 2 szt. i klon pospolity - 2 szt. z terenu działki nr 2646/119, położonej przy ul. por. Kazimierza Ogrodowskiego w Rybniku - Piaskach
Znak sprawy
Ek I-7635/00221/05
Data wydania
2005-09-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. 3 Maja 12; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-09-20