Numer wpisu
206/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: klon jawor, kasztanowiec biały i brzoza brodawkowata z terenu działki nr 1151/170, położonej przy ul. Kościuszki 42
Znak sprawy
Ek I-7635/00230/05
Data wydania
2005-09-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Mała Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kościuszki 42; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-09-29