Numer wpisu
208/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr 4976/281, położonej przy ul. Dworcowej 6 w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7635/00216/05
Data wydania
2005-09-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach, ul. Dworcowa 3; 40 - 012 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-09-29