Numer wpisu
209/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. topól kanadyjskich z terenu Przedszkola Publicznego nr 7 przy ul. Pszczyńskiej 158 w Jastrzębiu Zdroju.
Znak sprawy
Ek I-7635/00198/05
Data wydania
2005-10-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60; 44 - 335 Jastrzębie Zdrój
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-10-03