Numer wpisu
210/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. topól włoskich z terenu działki nr 3124/159, położonej przy ul. Rymera 40.
Znak sprawy
Ek I-7635/00220/05
Data wydania
2005-10-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Centrum", ul. Śląska 18; 44 - 206 Rybnik - Chwałowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-10-03