Numer wpisu
211/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 43 szt. drzew z terenu działki nr 1974/40, położonej przy ul. Patriotów w Rybniku - Boguszowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00246/05
Data wydania
2005-10-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"Mondial" mgr inż. Robert Kępka, ul. Rolna 57/26; 40 - 555 Katowice "Mirand" Mirand Raszka, ul. Mazowiecka 13/1; 40 - 047 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-10-04