Numer wpisu
212/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew i 43 m2 krzewów gat.: robinia akacjowa (dwuzrost) - 2 szt., robinia akacjowa - 1 szt., żywotnik zachodni - 1 szt. z terenu działek nr: 2438/83, 4447/83, 4448/83, położonych przy ul. Wyzwolenia
Znak sprawy
Ek I-7635/00260/05
Data wydania
2005-10-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Polski Koncern Naftowy "Orlen", ul. Chemików 7; 09 - 411 Płock
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-10-05