Numer wpisu
227/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 30 szt. drzew z terenów adm. osiedli mieszkaniowych przy ul.: A. Zgrzebnioka 3-7, Zebrzydowickiej 4, 6-8, W. Hibnera 3, 21, Komuny Paryskiej 1, 3, 5, P. Cierpioła 4, Janke Waltera 2, J. Kawalca 6, Piownik 13
Znak sprawy
Ek I-7635/00233/05
Data wydania
2005-10-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. 3 Maja 12; 44 - 201 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-10-17