Numer wpisu
217/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba krucha, rosnącego na terenie działki nr 475/15 przy ul. Małachowskiego 18 w Rybniku - Boguszowicach Starych.
Znak sprawy
Ek I-7635/00266/05
Data wydania
2005-10-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Małachowskiego 38 44 - 251 Rybnik - Boguszowice Stare
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostatecza
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-10-11