Numer wpisu
218/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z działki nr 555/144, ul. K.E.N. w Rybniku - Golejowie
Znak sprawy
Ek I-7635/00235/05
Data wydania
2005-10-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-10-12