Numer wpisu
219/B/2005
Dotyczy
Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór i odprowadzanie wody ze stawów rybnych zlokalizowanych poniżej zapory zbiornika wodnego "Rybnik" dla Elektrowni Rybnik
Znak sprawy
Ek I-6210/00011/05
Data wydania
2005-08-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Elektrownia Rybnik, ul. Podmiejska 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
Prefeta-RduchK
Wpis z dnia
2005-10-12