Numer wpisu
220/B/2005
Dotyczy
Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie linią kablową SN 20kV rzeki Rudy w km 32+350 w rejonie ulicy Mikołowskiej w Rybniku dla GZE S.A. - Gliwice ul. Barlickiego 2
Znak sprawy
Ek I-6210/00018/05
Data wydania
2005-09-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
GZE S.A., ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
Prefeta-RduchK
Wpis z dnia
2005-10-12